වීර ස්වේච්ඡා ඉදිරිපත් කරන්නෙකු ලොකු බළල් තඩියන්ට පස්ස හැරවීමට ගොස් සිදුවන දෙය බලන්න ආසද?

කැලෑ සතුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සෑම විටම භායානක ස්වරූපයක් ගනී.ෆ්ලොරීඩා හි ටැම්පා නම් කැලෑ සත්වාගරයේ වීර ස්වේච්ඡා ඉදිරිපත් කරන්නෙකු ඉතා පරිස්සමෙන් මෙම බියකුරු සතුන්ට තමන් පිටුපස හැරීමෙන් පත්වන අන්තරාදායක තත්වයන් පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සිඳු කරයි. මෙය අතිශය භායනක නමුදු සියුම් ක්‍රියාවකි.ඔහුගේ මෙම දැනුවත් කිරීම සඳහා යොදා ගත් සතුන් අතර සිංහයන්, කොටියන්,දිවියන් වැනි සතුන්ද ඇත.සීරුවෙන් ඔහුව කුරුමානමට ගැනීමට අර අඳින මොවුන්ව හදිසි අණ කිරීමෙන් වලකාලයි.මෙම කැලෑ සත්වයන් කිසිම විටක විශ්වාස කල නොහැකි බව මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන් අනතුරුව ඔබට පසක් වේවි.1990 සිට එක්සත් ජනපදයේ මෙවැනි භයංකාර කැලෑ සත්වයන් ගෙන් මිනිස් මරණ 21 ක් තලා පෙලා දැමීම් 247ක් දිවි බේරා ගැනීම් 259ක් කැලෑ බළලුන් 143 කගේ ජීවිත අහිමිවීම් හා 132ක උද්යාන රාජ සන්තක කිරීම් සිදු විය.

Share this post with your friends!