වීදුරු දොරවල් මිනිසුන් ව්‍යාකූල කරන අවස්ථා!

ඔබ කලබලයෙන් විදුරු දොරවල් අතරින් ගමන් කිරීමට ගොස් කරදරයට පත්වු අවස්ථා කොතෙකුත් ඇත්ද? මෙවැනි දර්ශන නැරඹිමට ලැබීම අපගේ මුවඟට සිනාවක් ගෙනාවද සමහරක් අවස්ථාවලදී මෙයට මුහුනදෙන පුද්ගලයා එයින් දරුණු ලෙස අනතුරටද ලක්විය හැකිය. බොහෝ විට මෙම එහා මෙහා පේන මෙම වීදුරු දොරවල් මිනිසුන් ව්‍යාකූල තත්වයට ලක් කරයි. මේ අන්තර්ජාලය තුලින් ලබා ගත් එවැනි දර්ශන පෙළකි.

1.ඔබ වීදුරුවක් ඇතැයි සිතන ස්ථානයක විදුරුවක් නැති විට
When you think there's glass but there's not.
2.ඒත් සමඟම ඔහු එළියට
And he's...OUT.
3.විදුරු බිත්තිය ඔහුගේ මානයට හසු නොවුනු තැන
I guess he failed to notice that entire wall of glass.
4.අවසනාවන්තම දෙය නම් ඔහුට තවත් ඩොලර් 6ක් වැය කිරීමට සිදු වීම
The worst part? He had to buy another $6 latte.
5.පූසන් පවා ලැජ්ජාවට පත්වන අවස්ථා.
Not even our cat overlords are immune to next-level embarassment.
6.ඇය පොළවට පතිත නොවි සිරවි සිටි.
She stuck the landing!
7.ඔවුන් ශක්තියෙන් හා ප්‍රමිත්යෙන් යුත් වීදුරුවක් භාවිතා කලා නම්.
I feel like they probably should've used some high-quality glass in this situation.
8.මෙය ජීවිතය තුලින් යෑමට ඇසට පෙනෙන රූපකයක් වැනිය.
This could be a visual metaphor for me trying to get through life.
9.මෙය වෙන කිසිවෙකුටත් මීට පෙර සිදු නොවු බව නම් තහවුරුය.
Don't worry, I'm sure this happens to...no one else.
10.බය නැතිව ඇවිද යන්න සහෝදරයා
Walk it off, bro.
13.ගොඩක් දේ මෙහි සිදුවි ඇත.
There's just so much happening here. So much.

Share this post with your friends!