විශේෂක්යින්ට අනුව කාර් අනතුරකදි මිනිස් සිරුර ක්‍රියා කරන විදිය!

රථ වාහන නිෂ්පාදකයින් සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ නිපදවන නවතම වාහන වල ආරක්ෂාව උපරිම ලෙසට ලැබ ගැනීමට සකස් කිරීමයි.අවාසනාවකට මෙන් බොහෝ අනතුරු වලට මූලික වී ඇත්තේ වාහනය පදවන අතරතුර ජංගම දුරකථන භාවිතයයි…..මෙම රථ වාහන අනතුර නිසාම ඔස්ට්‍රේලියානු අනතුරු කොමිසම ග්‍රැහැම් නැමැති මුර්තියක් යොදාගෙන අනතුරකදි මිනිස් සිරුර එයින් ආරක්ෂා වීමට කෙතරම් පරිශ්‍රමයක් දරන්නේද යන්න පරික්ෂණයට භාජනය කරයි.
human-body-survive-car-crash-3
human-body-survive-car-crash-5
මෙම ග්‍රැහැම් නැමැති මිනිස් මූර්තිය ඉතා කුඩා වන අතර අනතුරක් සිදුවන විට එයට ප්‍රතික්‍රියා කරන වේගය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙයි.අඩු ධාවන වේගයකදි වුවද අනතුරු සිදුවිය හැක. සමාන්‍යෙයෙන් අනතුරකදි මුලිකවම අබාධයට ලක් වන්නේ හිසය. එම නිසා අචාර්ය කෙන්ෆිල්ඩ් පවසන අන්දමට ග්‍රෑහැම් මගින් මිනිස් සිරුර අන්තුරු වලින් වැලකිමට ක්‍රියා කරන ආකාරය විශ්ලේෂනය කරයි.මේ සියළු දේ ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන් තේරුම් ගත හැකිය.

Share this post with your friends!