විවේකයක් නොමැතිව තම කිරි වේල ලැබෙන තුරු බලා සිටින කැන්ගරු පැටවා….වටේට දුවන විදිහ බලන්නකෝ!

මෙම කැන්ගරු පැටවා වාසය කරන්නේ ඔස්ට්‍රෙලියාවේ ඇලිස් ස්ප්‍රින්ග් නම් ප්‍රාන්තයේ ඇති කැන්ගරු අභය භූමියකය.මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන ක්‍රිස් නම් මෙම පුද්ගලයා මෙම අභය භූමිය සොයා ගත් මුල් හිමිකරුය.

මෙම කැන්ගරු පාලකයා සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම 2005 සිට වාසස්ථාන අහිමි කැන්ගරුවන් 200කට වඩා ප්‍රමානයකට සේවය සලසයි.මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන කැන්ගරු පැටවා තම කිරි වේල ලැබෙන තුරු ඉවසා නොඉද බලු පැටියෙකු මෙන් තම ස්වාමියා පසු පස මුළුතැන් ගෙයෙහි සැරි සරයි.එය කෙතරම් අපූරුද?

Share this post with your friends!