විල් ස්මිත් ලොවම බලන් සිටියදී ලිස්සලා යයි……….

මේ කියන්න යන්නේ විල් ස්මිත් ලිස්සා ගියපු සිද්ධියක් සම්බන්ධව..සම්පූර්ණයෙන්ම එම වැටීම කනපිට වැටීම හා සමානයි…හැබැයි මේ කියන්න යන්නේ නිකම්ම නිකම් ලිස්සා යාමක් ගැන නෙවෙයි..ඉතා ප්‍රසිද්ධ බන්ජි ජම්පින්ග් හි නියැලිමක් ගැනයි.මෙලෙස මොහු මෙම කරණම් ගසන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ වික්ටෝරියා දිය ඇල්ල අසලයි.මෙම දිය ඇල්ල ලෝක හතෙන් එක් පුදුමයක් ලෙසද හැදින්විය හැකියි.මෙය දකින විට හිතේ කිසියම් චකිතයක් ඇති වුවද දැක්මට එය ඇත්තෙන්ම ලස්සන දර්ශනයක්..

Share this post with your friends!