විනිසුරුවරුන්ගේ අවධානය සොරාගෙන ඔවුන් වසඟයට පත් කල නව හැවිරිදි දරුවා…..

ඩියානා කැලශෝවා නම් මෙම නව හැවිරිදි ගැහැණු දරුවාගේ විස්මිත ගායන හැකියාව පිලිබඳ අවබෝධයක් ඔබට මෙය නරඹන තුරු වැටනොහෙනු ඇත.සුරිච් ජනරජයේ දැරියක් වන මැයට ඉංග්‍රිසි භාෂාව කථා කීරීමට නොහැකි වුවද ජනප්‍රිය ගායිකා සෙලින් ඩියොන්ගේ පවර් ඔෆ් ලව් ගීතය වේදිකාව තුල මැනවින් ගායනා කරන්නේ ඇය ගායනය සඳහාම ඉපදි ඇති බව ප්‍රකට කරමිනි.ඇයට විනිසුරුවරුන්ගේ ඔල්වරසන්ද ලැබීම මෙහි ඇති සුවිශේෂි කරුණකි.

Share this post with your friends!