විදෙස් භාෂා එවෙලේම පරිවර්තනය කරන අමුතුම ශ්‍රවන උපකරණය!

විදෙස් භාෂා සමඟ ගණු දෙනු කිරීමේ දී මුහුන පාන ප්‍රධානම ගැටළුව නම් එහි ඇති තේරුම් ගැනීමේ අපහසුතාවයය. සමහරක් අවස්ථාවන්හීදී මෙය විහිළුවක් සේ පෙනුනද සමහරක් අවස්ථාවලදී එය විනාශයකටද මුල පුරන අවස්ථා එමටය. කෙසේ වුවද එම කාලයට තිත තබමින් නවතම ආකාරයේ විදෙස් භාෂා පරිවර්තක උපකරණයක් පැමින ඇත. මෙය කණට සවි කල හැකි උපකරණයක් වන අතර මෙය එම වේලාවේම භාෂා පරිවර්තනය කිරීම මෙහි ඇති අපූර්වත්වයයි.වෙවර්ලි නම් ආයතනය මඟින් නිමවා ඇති මෙම අපූරු උපාංගය ඩොලර් 129ක් වැනි මිලකට හඳුන්වා දී ඇත. මේ නිසා කිසිඳු අපහසුවකින් තොරව ඔබට වචන හැසිරවිය හැක. මෙහි ඇති සුවිශේෂිත්වය නම්
ඔබේ කනට සරිලන ලෙස සැකසි තිබීම
real-time-translator-ear-waverly-labs-2
මේ මඟින් ප්‍රංශ,ඉතාලි,ස්පාන්ඝ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවන් පරිවර්තනය කර හැක.
real-time-translator-ear-waverly-labs-4
මෙය සැපැත්බරයේදි ඩොලර් 129 වැනි සුළු මුදලකට අලෙවි කිරිමට සකසා තිබීම.
real-time-translator-ear-waverly-labs-6
විශේෂ මෘදුකාංගයක් මගින් භාෂා පරිවර්තනය ඉතා සරල කිරීම
real-time-translator-ear-waverly-labs-3
මෙහි නිමවුම්කරුවා මෙය නිමවීමට හේතුව ඔහුට හමුවු මෙම ප්‍රංශ යුවතිය බව හඟවයි.

Share this post with your friends!