ඇය කෙතරම් විනෝද වනවාද කියා බලන්න..සැබැවින්ම ආකර්ශනීයයි.

කුඩා දරුවන්ගේ කෙළි සෙල්ලම් පිට්ටනි පිළිබඳ කථා කරනවානම් ඔවුන් ඉණිමං නැඟීම වැනි ක්‍රීඩා වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා..ලිස්සන බෝට්ටුව තුල ඉපිලෙමින් ගමන් කිරීමට ඔවුන් දක්වන්නේ පුදුමාකාර කැමැත්තක්…ඔවුන් පළමු වරට ලිස්සන බෝට්ටුවකට නැඟ ඒ තුලින් ගමන් කරන විට ඔවුන්ගේ මුහුනේ ඇතිවන ප්‍රීතිය කෙතරම්ද යන්න වචනවලින් විස්තර කිරීමට අපහසුයි..නමුත් ඔබ මේ දකින විඩීයෝව නම් එයට හාත් පසින්ම වෙනස් විඩියෝවක් බව පැවසිය යුතුයි.මක් නිසාද පැවසුවොත් මේ කුඩා දැරිය පළමුවන වරට තමයි ලිස්සන බෝට්ටුවක ගමන් කරන්නේ..ඉතින් ඇය කොච්චර හෙමින් මෙහි ලිස්සා යනවාද කියනවානම් එය මෙතෙක් දුටු ඉතා සෙමින්ම ලිස්සා යන දර්ශනය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්..

Share this post with your friends!