විදුලි ආඳෙකු ගිලින්නට යන කිඹුලාට වෙන දේ බලන්නකෝ!

කිඹුලා යන නම ඇසුනු සැනින් අප බියවන්නේ අතිශය බිහිසුණු හා දරුණු ඝනයේ සත්වයෙක් ලෙස සලකන නිසාවෙනි. කෙසේ වුවද කිඹුලෙකු ගොදුරක් අල්ලා ගත් විට එම ගොදුර මිය යන තුරුම කටින් අල්ලා ගෙන සිටිමට මැලි නොවෙති.නමුත් මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන විදුලි ආඳෙකු ගොදුරු කරගන්නා කිඹුලාට සිදුවන්නේ මිය යාමටයි. මක් නිසාද යත් එම විදුලි ආඳා තමා තුල ඇති විද්‍යුත් ශක්තියෙන් කිඹුලාට හැකි තරම් ප්‍රහාර එල්ල කර කිඹුලා මරණයට පත් කරයි.මිනිසෙකු විසින් විඩීයෝ ගත කර ඇති මෙම විඩීයෝවෙන් ඔබට මෙම දුර්ලභ දර්ශන නැරඹිය හැක.

Share this post with your friends!