වැරදි කල බල්ලන්…. හිනා නොවී බලන්න….

මෙය කාටත් සිනහ උපදවන වීඩියෝවකි. මෙහි සිටින් කාන්තාව බල්ලන් දෙදෙනාගෙන් අහන්නේ මුලුතැන්ගෙයි තිබුනු කුකීස් සොරකම් කලේ කවුද යන්නයි. මෙහිදී බල්ලන් දෙදෙනා මුනුණෙන් ප්‍රකාශ කරන හැගීම් ඉතාමත් විනෝදජනකයි. එත් එක්කම මෙම වරද කලේ අනෙකා යැයි පෙන්වා දීමද කැපී පේනවා. ලොකු පොඩි කා අතරත් මෙය ජනප්‍රිය වුනු වීඩියෝවකි.

Share this post with your friends!