වැකියුම් ක්ලිනරයක් භාවිතා කොට ගොඩනැගිලි තරණය කරන සුපිරි වැඩකාරයෙක්!

vacuum-1
කඳු නගින්නන් බහුලව සිටින අතර තවත් සමහරු මෙයට සමාන දෑ තරණය කිරීමට ඉතා භායානක ක්‍රම භාවිතයට පෙළඹ සිටිති.වැකියුම් ක්ලිනරයක් යොදගෙන යෙදෙන මේ අසම්මත උපක්‍රමය නම් සැබැවින්ම ඇඟ හිරි වට්ටන සුළුය.ඇරිසෝනාවේ සියරා බේ නැමැති සුපිරි කඳු නගින්නා වැකියුම් ක්ලිනයක් ආධාර කරගනිමින් දකුණු කොරියාවේ මහල් 33කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් තරණය කරන අයුරු ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න.
vacuum-5
මෙයට ඔහු ගගන චුම්බිතයක්ද ආධාර කරගෙන ඇත.මිෂන් ඉම්පොසිබල් ගෝස් ප්‍රටෝකෝල් හි ටුම් කෘස් ඩුබායි හි බර්ජ් කලිෆා තරණය කර හා සමාන දැක්මක් මෙහිද දක්නට ඇත.සැබැවින්ම මෙය බලධාරි අනුමැතුය ලත් වැකියුම් ක්ලිනරයන් පිළිබඳ පුර්ව ප්‍රචාරනයට යොදන වෙළඳ උපක්‍රමයකි.කොටස් දෙකකින් සමන්විත ඇගේ බරට සරිලන ලෙස රැඳුනු මෙම වැකියුම් කිලිනරයේ ඇති බලැති උරාගෙන ඇලීම නිසාත් ගගන චුම්බකය නිසාත් තව ඇති ආරක්ෂක පටි නිසාත් ඇය සතු මරණීය වේදනාව නම් පහව යන්නට ඇත.
vacuum-2
මෙයට ගත්වු කාලය පැය භාගයක් වන අතර මෙය සියළු උපාංගද ඇතිව ඇගේ බර කිලෝ 70 ක් විය. මෙවැනි ප්‍රසිද්ධ කඳු ධාවන ශූරියක් මගින් තමන්ගේ නවතම වැකියුම් ක්ලිනරය පිළිබඳ වෙළඳ ප්‍රචාරනය එල් ජි සමාගම විසින් සිදු කරනු ඇත්තේ සැබැවින්ම මෙය සුපිරි බලයකින් යුක්ත නිසා විය හැකියි.මෙය සඳහා ඇයට ඉතා හොඳ අය කිරිමක් මෙන්ම ජිවිත ආරක්ෂනයක්ද ලැබෙනු නිසැකය.කෙසේ වුවද මෙය ලඳ ප්‍රසිද්ධිය නම් ඉති මහත්ය. එය මෙම ගොඩනැගිල්ලේ උසෙන්ම ඔබට සනාථ වනු ඇති.
vacuum-4

Share this post with your friends!