වළාකුලක් නිසා රුසියාවේ ලොකු කලබලයක්!

වළාකුලක් නිසා රුසියාවේ ලොකු කලබලයක් ඇතිවෙලා. බිම්මලක් ආකාරයට හැදුණු මේ වළාකුල දැකපු බොහෝ දෙනෙක් හිතල තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක් එල්ලවෙලා කියලයි. ඉහළ අහසේ හැදෙන සුළු, සුළි කුණාටු තත්වයකින් මේ දර්ශනය ඇතිවෙලා කියල හුඟක් දෙනා තේරුම් අරන් තිබුණේ බලධාරීන් නිවේදනයකුත් නිකුත් කළාට පස්සේ.

Share this post with your friends!