ලෝක වර්තාවක් පිහිටුවීමට ගොස් වේදනාත්මක අවසානයක් ලැබු මිනිසා ගේ සජීව දර්ශන…බලලම ඉන්නකෝ!

මෙම ලෝක වර්තාව පිහිටුවීමට ගිය පුද්ගලයාට අවසානයේ රෝහල් ගත වීමට සිදුවුයේ ඉලාස්ටික් පටි 700කින් වෙලා ඇති කොමඩු ගෙඩියක් මුහුණ අසල පිපිරි යාම නිසාවෙනි.මීට පෙර මෙම වර්තාව එක්සත් ජනපදයේ තරුණයින් දෙදෙනෙකු විසින් ඉලාස්ටික් පටි 686ක වර්තාවක් පිහිටුවීම නිසා එම වර්තාව බිඳ දැමීමට චීනයේ මෙම පුද්ගලයා දැරූ පරිශ්‍රමය මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි වල සිඝ්‍රයෙන් පැතිරෙමින් පවති.

මෙය බලා සිටි විශාල මිනිසුන් පිරීසක්ද ඇත.මෙම කොමඩු ගෙඩිය වෙලිමට පැයක පමන කාලයක් ගතවි ඇති අතර මිනිසුන් රැස්ව බලා සිටියේ මෙම ලෝක වර්තාව පිහිටුවන තෙක්ය.මෙම පළතුර පුපුරා යන තෙක් ඉතා උනන්දුවෙන් බලා සිටින ජනතාවද මෙහි දැකිය හැකිය..මෙසේ බලා සිටි සියල්ල වේදනාත්මක අවසානයකින් නිමාවුයේ පළතුර පුපුරා කෙළින්ම මුහුණේ පතිත වීම නිසාය. ඉන්පසු යුහුසුළුව ඔහුව රෝහල් ගත කරන අයුරුද මෙහි දිස්වේ….ඔබත් නරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!