ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිලි මත තම ජිවිතය පරදුවට තබා විනෝද වන්නෙක්….මාරම මාරයි!

මොහු නමින් ඔලෙග්ය. මොහු ලෝකයේ විශාලතම කුළුනු හා ගොඩනැගිලි මත ගගන චුම්බිත ආධාරයෙන් ලොමු ඩැහැ ගන්වන ක්‍රියාදාම වල නිරත වෙයි.සයිබීරියාවේ උපත ලද මොහු ජිම්නාස්ටික් සඳහා නම් දරා ඇත. ඔහුගේ නවතම වීඩියෝව සඳහා, ඔලෙග් රුසියාව හා හොංකොං අතර හෝටල් වෙන්කර ගැනීමසිදු කල ඇති අතර ඔහුගේ නවතම ක්‍රියාදාම ඔහුගේ ජීවිතය විනෝදයෙන් ගත කිරීම සඳහා මෙහිඳි උපයෝගි කරගෙන ඇත.

බැල්කනි මගින් පනිමින් ශරීරය මත වෙබ් කැමරාවක් සවිකරගෙන ඔහු හොංකොංහි සිදුකල මෙම ක්‍රියාදාම සැබැවින්ම බිය එලවන සුළුය. ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් හි පලවු මොහුගේ ක්‍රියාදාම ජවනිකා හා පීන්තූර කිහිපයක් මොහුගේ මෙම භායානක ආශාව වැඩි දියුණු කොට තිබෙනවා. එදා සිට මේ දක්වා ඔහු ඊටත් වඩා විශාල, වඩා බිහිසුණු ප්රීතිමත් උත්සාහයන් දිගටම සිදු කරන බවයි ආරංචි. ඔබේ ඇසින්ම මෙය නරඹන්න.

Share this post with your friends!