ලේ වතුර වෙන බස් රේස් එකක්!

මෙම විඩීයෝව රැගෙන තිබෙන්නේ බස් වලට පිටු පසින් ගමන් ගත් මෝටර් රථ ධාවකයෙක් මගින්..ඇත්තටම මේ විඩීයෝව දැක්කම හදවත නැවතෙන තරමටම බය හිතෙනවා..අයි එක ගැන කථා කරන්න දෙයක් නෑ..අධිවේගි මාර්ගයක තරඟකාරිව ගමනාගමනයේ යෙදෙනවා කියන එක ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි.එය ඇත්තටම භායානක කාරණාවක්..මෙහි දිස්වන අන්දමට විශාල බස් රථ දෙකක් යක්ෂ රථ මෙන් ඉතා භායානකව තරඟයට ගමන් කරනවා..ඒ විතරක් නම් කමක් නෑ..තමන්ට අයිති නැති කොටසේ පවා භායානකව ගමන් කරන ආකාරය මෙහිදි දක්නට පුළුවන්..ඇත්තෙන්ම මෙම විඩීයෝව ඔබ නැරඹීමෙන් අනතුරුව ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් මම මේ කියන දේ ඇත්තද බොරුද කියලා..

Share this post with your friends!