ලේනා ගෝ ප්‍රෝ කැමරාව හොරා අරගෙන කරේ මොකක්ද කියලා බලන්න…

ගෝ ප්‍රෝ කැමරාවක් ඔහේ දාලා ගියාම මේ වගේ දෙයක් නිසැකවම වෙන්න පුළුවන්…මේක ඇත්තටම හොරා ගන්නවා..හැබැයි හොරා ගන්නේ දඬු ලේනේක්…මෙම විඩියෝවේ දැක්වෙන ආකාරයට මේක අරගෙන දඬු ලේනා යන්නේ ගහක් උඩට.හැබැයි මේ විව් එක මාරම ලස්සනයි..මෙයා ගස් මතින් පැන පැන මේක අරන් යනකොට ඒ සියල්ල විඩියෝ වෙලා. ඒක හරියට විඩියෝ ගේම් එකක් වගේ ලස්සනඉ..එකම ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේ ලේනා මේක උස්සගෙන යන්නෙ කොහොමද කියන එකයි.

Share this post with your friends!