ලාස් වේගාස් හි මැජික් ශිල්පියාගේ සිත මවිත කරවන දස්කම්…..

ලාස් වේගාස් හි මැජික් ශිල්පියෙකු වන මැක් කින්ග් නම් මැජික් ශිල්පියාගේ ලොව මවිත කරවන උපක්රම දුටු විට ඔහු ලොව හොඳම මැජික් ශිල්පියා ලෙස ඔබ පිළිගන්නා බවට සැකයක් නෑ.මොහු යොදා ගන්නා ආකර්ශනීය උපක්රම දුටු විට “මෙවැනි දේ සිදුවිය හැකිද යත් ඔබට හැඟේවි.” මෙම ක්රම නම් ඉතා අනර්ඝය..මෙය කීපවරක් නැරඹුවද මෙහි යොදා ගන්නා උපක්රම නම් අපට සිතා ගත වත් නොහැකියි

Share this post with your friends!