ලස්සන පුංචි දඟයෙක් කරන අපූරු හපන්කම!

මෙම තත්පර 10 හි වීඩීයෝව ඔබ මෙතෙක් දැක ඇති ලස්සනම වීඩීයෝව වනු බව නොඅනුමානයි. මෙම විඩීයෝවෙහි සිටින සිව් මස් වයසැති බිළිඳා හරි අපූරු අන්දමින් නුතන විද්යාවේ සංකල්ප වලට අභියෝගයක් එල්ල කරයි.මෙම බිළිඳා කිවිසුමක් ගිය පසු “ඔහ් නෝ” (අනේ එපා) යනුවෙන් පවසයි. මෙය තරමක් අසාමානය සිදුවීමක් සේ අපට හැගෙන්නේ දරුවන් සමානයයෙන් වචන උච්චාරණය කිරීමට පටන් ගන්නේ මාස 12 න් අනතුරුව නිසාය. මෙම ජුදා නැමැති බිළිඳා මෙම අලංකාර ක්‍රියාදාමය ඔහුගේ වයසත් සමඟ සසදන විට ඉතා විස්මය ජනකය.සමහරක් විට එය ඔහුගේ මුවින් නිකුත් වන ශබ්දයක් ද විය හැක.කෙසේ හෝ මෙය දැකිමට ඉතා ප්‍රියමනාප දර්ශනයකි.

Share this post with your friends!