ලන්ඩනයේ උමං දුම්රියපොළක් අරක්ගෙන ඉන්න බළලුන්!

ලන්ඩනයේ එක් උමං දුම්රියපොළක් සම්පූර්ණයෙන්ම සැරසී තිබෙන්නේ බළලුන්ගේ රූපවලින්. මේ ලන්ඩනයේ ක්ලැපම් කොමන් උමං දුම්රියපොළයි. බැලූබැල්මට දිස්වන්නේ හැම තැනකටම බළලුන් අරක්ගෙන ඉන්නවා වාගෙයි.නමුත් ඇත්තටම මෙසේ කර තිබෙන්නේ විශේෂ හේතුවක් ඇතිව. එනම් සම්ප්‍රදායික වෙළඳ ප්‍රචාරණ උපක්‍රම දැකීම නිසා මගීන් විඩාවට පත්වී ඇති බවත් ඔවුන්ට මෙමගින් වෙනසක් ලැබෙන බවත් මෙහි නිර්මාණකරුවන් සිතුවා. ලැබෙන ප්‍රතිචාර ඉහළයි. මගීන් කියන්නේ මේ සුරතලුන්ගේ ඉරියව් දැකීමෙන් තමන්ගේ විඩාව නැති වී යන බවයි. ඉදිරියේදී ලන්ඩනයේ සෙසු උමං දුම්රියපොළවලටත් මේ අලුත්ම අදහස හඳුන්වා දීමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා.
cat-ads-underground-subway-metro-london-1

cat-ads-underground-subway-metro-london-2

cat-ads-underground-subway-metro-london-10

cat-ads-underground-subway-metro-london-4

cat-ads-underground-subway-metro-london-6

Share this post with your friends!