රෝදය කැඩුණු නිසා, ජෙට් යානය ස්ටූල් ඒකකට බාවපු හැටි බලන්න!

ජෙට් යානයේ ගොඩබෑමේ ගියරය අක‍්‍රීය වීම නිසා, එය ස්ටූල් ඒකක් මතට ගොඩබාවන්නට ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ ගුවන් නියමුවෙකු කටයුතු කළා කිව්වොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි.

සිරස් අතට අහසට නැංවීමට සහ ගොඩබැස්වීමට හැකි ලෙස එම ජෙට් යානය නිර්මාණය කර තිබුනත්, ජෙට් යානයේ නාසය කොටසේ ඇති ගොඩබෑමේ ගියරය අක‍්‍රීය වී තිබුණු නිසා විශාල ගැටලූවකට මුහුණ දෙන්නට නියමුවාට සිදුවුනා. නමුත් විශ්වාස කිරීමට පවා අපහසු ලෙස ඔහු එම තත්වය සාර්ථකව කළමනාකරණය කරගන්නට සමත්වී තිබෙනවා.

ජෙට් යානයේ ඉදිරිපස කොටස බිම වදින්නට ඉඩ නොදී රඳවා තබාගන්නට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා නාවික සෙබළුන් විසින් විශාල ස්ටූල් එකක් ලැහැස්ති කොට තැබුවා. එම ගුවන් යානය පරිස්සමින් යුතුව ස්ටූල් එක මතට ගොඩබාවන්නට නියමුවාට නොහැකි වුනා නම්, මහා විනාශයක් සිදුවී ඩොලර් මිලියන 30 ගණනක පාඩුවක් සහ ජීවිත ගණනාවක් අහිමිවෙන්නට ඉඩ තිබුනා.

Share this post with your friends!