රුසියානු තරුණයෙකුට අන්තිමට වුනු බලාපොරොත්තු නොවුනු දේ.. සෙල්ෆි උන්මාදය තියන අයට මෙය හොඳ පාඩමක් වේවි..

උතුරු මධ්යම රුසියාවේ දි වයස අවුරුදු 19 හැවිරිදි තරුණයෙකු මුදුන්වහලේ අයිනේ ම සිට සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගෑනීමට උත්සාහා කිරිමෙන් ලිස්සා පහතට වැටි තිබෙනවා.ඔහු ලිස්සා යාමේ දි එයින් මිදිමට ගත් උත්සාහයන් ව්යාර්ත වි පහතට වැටීම අතිශය ඛේදනීය වන බව සඳහන් කල යුතුයි. ඔහු බිම වෑටුනු මොහොතේදීම මිය ගිය බව වාර්තා වෙනවා. ටැමලන් යන මෙම පිරිමි දරුවා මුහුණ දුන් සිද්ධිය සෙල්ෆි උන්මන්තකයින්ට වටිනා පණිවිඩයක් ලබා දෙන බව කිව යුතුය. එය නම් ඔබ සතු ජිවිතය මේ සියල්ලට වඩා වටිනා බවය. මෙම වීඩියොවෙ පටිගත වී ඈත්තෙ ඔහු අන්තිම මොහොතෙ දිවි ගලවා ගෑනීමට වෙර දෑරුවද බිම වටී මිය යන අවස්තාවයි.

Share this post with your friends!