රියැලටි ශෝ එකකදී මිනිසුන්ව පුදුමයට පත් කරන මේ මැජික් කාරයා ගැන දැනගන්නම වටිනවා..

මෙයාගේ නම එරික් ජෝන්ස්..මෙයා තම පළමු වටයේ එනම් ඇමරිකා ගොට් ටැලන්ට් හි විනිසුරු වන සයිමන් කවෙල්ට ඔහුගේ මැජික් පිළිබඳ එතරම් සෑහිමකට පත් වුනේ නෑ..ඉතින් මෙයා තම දෙවන වටයේදී තම මැජික් ශිල්පය යොදාගෙන විනිසුරුවරුන් අමන්දානන්දයට පත් කළා.විශේෂයෙන්ම සයිමන් කවෙල් ව..ඔහු කොච්චර විස්මයට පත් වුනාද කිව්වොත් පළමු වටයේදි තමා ලබා දුන් කමෙන්ට් එකත් ඉල්ලා අස්කරගත්තා. මේ මැජික් එක මොකක්ද කියලා බලලම ඉන්නකෝ..

Share this post with your friends!