‘රින්’ චිත්‍රපටියේ සිටි බියකරු ගැහැණු දරුවා ඇත්තට හමුවෙලා?

අපි කවුරුත් බලපු ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටියක් තමයි ‘රින්’ කියන්නේ. එකේ එක දර්ශනයක් තියෙනවා එම චිත්‍රපටියේ සිටින එක හොල්මනක් ටීවි තිරය හරහා එළියට එන. මෙම දර්ශනය ඉතාමත් බියකරු එකක් වුනා. නමුත් ඇමෙරිකාවේ යම් කිසි තරුණ කණ්ඩායමක් මෙය යොදා ගත්තා සිතුවිලි අත් හදා බලන්න මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද කියලා බලන්න. ඔබත් මෙය බලලා අපිට කියන්න මෙවැනි දෙයක් ඔබට වුනොත් ඔබ කුමක් කරන්නේද කියලා.

Share this post with your friends!