රැකුන් කියන පක්ෂියා කොල්ලෙකුගේ දුරකථනයක් පැහැරගෙන යනවා කැමරාවට මාට්ටු….බලලම ඉන්නකෝ……

රැකූන් යන පක්ෂින් සමාජය සමඟ හරිම ඉක්මනින් මිත්‍රශීලී වෙනවා..හැබැයි මෙම පක්ෂින් තමා අවට පිළිබඳ හරිම විමසිලිමත් වගේම හරිම කුතුහලයකින් යුක්තයි.ඉතින් කෙන්ටකි හි බෙලා මයින් විශ්ව විද්‍යාලයේ 19 ව හැවිරිදි විලියම් යන තරුණයාගේ අයි ෆෝන් ජංගම දුරකථනය සොරා ගනු ලබනවා. මෙය සිදුවන්නේ විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදි නිතර ගැවසෙන මිත්‍රශිලි රැකූන් පක්ෂියෙක් විසින්…ඔහු තම යහළුවන් සමඟ විවේකිව ගත කරන අවස්ථාවේදි…කෙසේ වුවද දුරකථනය අතහැරීම නිසා නැවත විලියම් ට තම දුරකථනය ආපසු ලැබුනා…

Share this post with your friends!