රාත්‍රි වීදී සන්චාරය කරන තරුනිය සමග යන මෙම බල්ලා අලෙවි සෑලක් අසලින් යාමට අදිමදි කරන්නෙ ඈයි? බලලාම ඉන්නකෝ… .

සෑම් යන මේ බල්ලා මෙසේ ඉවත්ව නොයන්නේ නිව්යෝර්ක් නගරයේ සුරතලුන් සඳහා භාණ්ඩ අලෙවි කරන ස්ථානයකින්ය.රාත්‍රී කාලයේ දී සෑම් සමඟ විථි සංචාරයක් සඳහා යොමුවු අවස්ථාවේදි මෙම සුරතලා මෙසේ තම ගමන වර්ජනය කරමින් මෙම ස්ථානයෙන් යෑම ප්‍රතික්ෂේප කළා. මොහුගේ හිමිකරු එය වසා ඇතැයි පැවසුවත් එය පිළිගැනීමට අකමැති සෙයක් බල්ලා පෙන්වීම සුවිශේෂි කාරණයක්……

Share this post with your friends!