රත්‍රන් බඩු කඩේකට හොරු පැනලා වෙච්ච දේ…

මෙය රූප රාමු ගත වුනේ රත්‍රන් බඩු කඩේ තිබුණු සිසිටිවි දර්ශන පථයන් වලයි..මුහුණු ආවරණ පැළඳගත් සොරුන් සතර දෙනෙක් මෙම රත්‍රන් බඩු කඩයට පැණිමට උත්සාහා කරනවා.මෙයාලට වුවමන මිලියන බිලියන ගණනක් වටින රත්‍රන් බඩු අසුරා ඇති ඩිස්ප්ලේ එක විවෘත කරගන්න..බොහෝ දෙනා හිතපු විදියට මෙය සමාන්‍ය විදුරු වලින් සකසා ඇති විදුරු ආවරණයක් නොවීම වාසනාවට ගියා.මෙය උණ්ඩ හෝ මිටි වලින් ගසා බිඳිමට නොහැකි විඳුරුවක්..ඉතින් හොරුන්ට වුනේ වෙහෙසිලා වෙහෙසිලා හිස් අතින් ගෙදර යන්න…කෙතරම් නුවණැති ආරක්ෂක උපක්‍රමයක්ද?

Share this post with your friends!