රග්බි ක්‍රීඩකයින්ට බාබර්කිව් වලට කථා කරාම වෙන දේ….ඉල ඇදෙනවා….බලන්නකෝ!

යු.එස්.ඒ සෙවන් යනු එක්සත් ජනපදයේ රග්බි තරඟ මාලාවකි.ඔවුන් තම නිල ෆේස්බුක් පිටුව තුල නවසීලන්තයේ රග්බි කණ්ඩායම සෑම දෙයක්ම රග්බි පන්දුවක් ලෙස සලකා බාබකිව් එකක් තුල කරපු සෙල්ලම….බලන්න හිනා යන්නේ නැද්ද කියලා

Share this post with your friends!