යුක්‍රේනයේ සිදුවු හිතාගන්න බැරි පිපිරීම මොකක්ද කියලා බලන්න…

පසුගියදා යුක්‍රේනයේ විශාල පිපිරීමක් සිදුවුනා..මෙය සිදු වුයේ ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා..මේ හේතුවෙන් වාසනාවකට කිසිදු මරණයක් සිදුව නෑ..නමුත් 20,000කට අධික මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් මෙම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කොට තිබෙනවා මෙම හේතුව මත..හමුදා භාණ්ඩ නිසා ඇතිවු පිපිරිමක් බවයි මෙය සැලවෙන්නේ..මෙම අවි ගබඩාව පිපිරිම නිසා නිකුත් වු මිසයිල අහසට විසිවුන අයුරු විඩීයෝවේ සඳහන්ව තිබෙනවා..නරඹලාම බලන්නකෝ මෙම පිපිරීම කොච්චර භායානකද කියලා..

Share this post with your friends!