යතුරු පැදියක යන කොළු ගැටයාගේ පිටිපස්සේ තිබෙන්නේ මොනවාද?

පස් ගෝනියක් පිටුපස රඳවා යතුරු පැදියක ගමන් කිරීම සමහරක් රටවලට සමාන්‍ය දෙයක් වුවද එක්සත් ජනපදය වැනි රටක එවැන්නක් දැකීම ප්දුම සහගතය.යතුරු පැදි මත විශ්වාසය තබමින් ගමන් කරන ධාවකයන්ගේ ලොම් සහිත මිතුරන් ප්‍රවාහනය කිරීමට සිදුවු විට ඔවුන්ට යම් තරමකට උපායශිලි වීමට සිදුවේ.එය මෙවැනි කරච්චල් සහිත ප්‍රශ්නයකට හොඳ විසදුමක් වනු බව නොඅනුමානය.Share this post with your friends!