යත්‍රාවේ සිටි මොහු මුහුදු වෙරළේ දුටු දෙයින් හදිසියේම කලබල විය!


නැම්බියාව තුල යාත්‍රාකරුවෙකු වන නොඩ් ඩ්‍රයර් නම් විසින් වනගත අත්දැකිම් විශාල ප්‍රමානයක් දැක ඇත්තේ ඔහු යෙදී සිටින වෘත්තිය නිසාවෙන්ය.නමුත් මෑතකදි ඔහු ලඳ මේ අත්දැකීම නම් මීට පෙර අත් නොවිඳිය බව නම් නිසැකය.ඔහු දුටුවේ තවමත් ඉතා ලබාල පිරිමි බෙන්ගියුලා නම් ඩොල්පින් කෙනෙක් වෙරළේ ඉතා අසරණව වැතිරි සිටින ආකාරයයි.මෙම සත්වයාට උදව් කිරීමට යුහුසුළු වු එම ඩොල්පින්ව නැවත වතුරට යැවීමට උත්සාහා කරා.උපායශිලීව වතුර දෙසට අඳින ඩ්‍රයර්ට සිදුවන දේ බලන්න.සමහරක් සතුන් වෙරළට ගොඩ ගැසිම අන්තර්ජාතිකව සිදුවන්නකි. සමහර විට මෙම සත්වයා අතරමං වීම නිසා මෙසේ ගොඩට ආවද යන්න සැක සහිතය. කෙසේ වෙතත් මෙය නරඹාම බලන්න.

Share this post with your friends!