මෝරුන් පවා ගිලින භායනක සත්වයා……

සාගරය තුල භායානකම සත්ව කොට්ඨාශය මෝරුන් යැයි සිතුවද අප නොසිතන අද්භූත ගනයේ භායනක සතුන්ද මුහුදු පත්ලේ වාසය කරයි. මෙහි දැක්වෙන මසුන් මරන්නන් ඉතා ප්රමෝදයට පත් වුයේ.අඩි 5ක් දිගැති මෝරෙකු ඔවුන්ගේ දැලට හසු කර ගැනිමට හැකි වු නිසයි. ඔවුන් මෙම මෝරාව බෝට්ටුවට ගැනීමට උත්සාහා කරන අතරවාරයේ දිය යටින් පැමිනි අදුරු සෙවනැල්ලක් ඇස ගසන ක්ශනයෙන් උඩට මතුව පැන එක් කටට මෙම මෝරා ගිල දැමීම මසුන් මරන්නන් තුල භියක් කම්පනයක් මෙන්ම පුදුමයක්ද ඇති කිරීමට සමත් විය.මෙම සිදුවීම සිදුවුයේ ෆ්ලොරීඩා අවට සාගර තලයේය.මෙම විශාල දැවන්තයා ගොලියත් ගෘපර් නම කරදිය මත්ස්යයෙකු වන අතර මොවුන් සමාන්යයෙන් ප්රමානයෙන් ඉතා විශාල අතර අඩි 10කට වඩා දිගින් වැඩිය.මොවුන්ට ඇති විශාල කට හා උල් දත් වලින් සැපිමකින් තොරව එකවර ගොදුරු ගිල දැමිය හැකිය.මොවුන් මුහුද තුල ඇති විශාල මෝරුන් බූවල්ලන් කැස්බෑවන් ආහරයට ගන්නා අතර මිනිසුන්වද ගොදුරු කරගත් බවට වර්තා සටහන් ඇත.කෙසේ වුවද මොවුන් දඩයම් කිරීම ෆ්ලොරීඩාව තුල තහනම් කර ඇත.

Share this post with your friends!