මොනාච් සමනලයාගේ ජීවන චක්‍රය, විස්මිතයි!

බොහෝ මිනිසුන් මෙන් මමද සමනලයින්ට පෙම් බඳිමි. අප ගෙවත්තේ ඇති නොයෙක් පැලවලට වසන මෙම සමනලුන් දෙස පැය ගණනක් වුවද නැරඹිය හැක. දැකුමට ඉතා ප්‍රිය සත්ව විශෙෂයක් වන සමනලුන්ගෙන්ද මොනාච් වර්ගයේ සමනලුන් ඉතා අලංකාරය. සමනලයාගේ ජීවන චක්‍රය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් සහිත අපිට මෙම විඩීයෝවෙන් සම්පූර්ණ වැඩීමේ අවධිය දැනගත හැක.

මිනිත්තු තුනක් පුරා දිවෙන මෙම වීඩීයෝවේ පළගැටියාගේ සිට සිදුවන වර්ධනය හා අවසනායේ නිදහස් වීමට ස්ව උත්සාහායක් ගැනීමෙන් අනතුරුව සමනළයෙක් ලෙස පියඹා යන ආකාරය මනාව පිළිඹිඹු වෙයි. මෑත් කාලයේ මොනච් සමනලුන් වර්ධනය වීමේ ප්‍රවනතාව වැඩිවි ඇත. එය සුබ ලකුණක් මෙන්ම ලෝකය වර්ණවත් කිරීමට අවැසි සත්ව විශේෂයක් ලෙස සමනලුන් හැඳින්විය හැක.

Share this post with your friends!