මේ ෆෝන් හොරාට වෙච්ච වැඩේ නම් කියවන්නම වටිනවා…..

ඇත්තෙන්ම ෆෝන් හොරු කියන කට්ටිය මේ වන විට අතිශය සුලභ තත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ…ඒත් මේ ළඟදි එක්තරා ෆෝන් හොරෙක් සුපිරි අන්දමේ ක්‍රියාවක් සිද්ධ කලා…මෙයා කාන්තාවකගෙන් ෆෝන් එක හොරා අරගෙන කෙලින්ම දුවන්නේ පොලිස් ස්ටේෂන් එකට එය සිසිටිවි කැමරාවේ සටහන් වු ආකාරය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්..සියල්ලෙන් බේරේමින් නිසි ලෙස හොරකම කර ඇතැයි සිතු හොරා දිව ඇත්තේ පොලීසිය තුලටයි…..ඒක නිසා කාන්තාවට තම දුරකථනය සොයා ගැනීමට අමුතු ආයාසයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නෑ…….

Share this post with your friends!