මේ හෙදිය කරන කාර්යය නම් අනිවාර්යයෙන් අගය කල යුතුමයි…

මෙය ඇත්තෙන්ම ඉතා සංවේදජනක විඩීයෝවක් බව මුලින්ම සඳහන් කල යුතුයි.මෙය සිදුවන්නේ වැන්ඩර්බිල්ට් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය තුලදියි. එහි සිටින හෙදියක් පිළිකාවේ අවසන් අඩියේ සිටින රෝගියෙකු වෙනුවෙන් ගීතයක් ගායනා කරන අයුරු ඔබට මෙහිදි දකින්නට පුළුවන්.සති කීපයකට පෙර වයස අවුරුදු 63ක් වන මාර්ගරට් ස්මිත් ව අසාධ්‍ය තත්වයෙන් රෝහලට ඇතුලත් කරනු ලැබුවා.ඇය අක්මා පිළිකාවකින් වසරකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ දුක් විඳිමින් සිටියේ.ඇයගේ දැඩි සෞඛ්‍යය පිරිහිමි හමුවේ ඇයට අක්මා බද්ධයක් හෝ සිදු කල හැකි තත්වයක් පැවතියේ නැහැ.ඇය පසුව හෙද සාත්තු නිවාසයකට මාරු කරනු ලැබුවා.ඇය ඉකුත් බදාද මරණයට පත් වීමට පෙර හෙදියක වන ඔලිවියා ඇය වෙනුවෙන් “ඩාන්සින්ග් ඉන් ද ස්කයි” ගීතය ගායනා කලා.එය ඇත්තටම හදවතට දැනෙන ඉතා සංවේදනීය අවස්ථාවක් බවත් සඳහන් කල යුතුයි.

Share this post with your friends!