මේ සුදු පාට මෝරාගේ සිද්ධිය ඔබව සැබැවින්ම කම්පනයට පත් කරාවි…….

ඉතා විශාල සුදු මෝරෙකු මාළු බෝට්ටුවක් වටා රවුමක හැඩයෙන් කැරකෙන අයුරු පෙන්වන භායානක දර්ශනය ඔබට දැකගැනීමට පුළුවන්.මෙම සිද්ධිය වර්තා වෙලත් තියෙන්නේ භායානක මෝරුන් පිළිබඳ චිත්‍රපටියක් වන ජෝස් රූපගත කල රටේදීය.බෝට්ටුවට ඉතා ලං වෙමින් එහි සිටිනවුනට මරණය සිහි ගන්වන භායානක විලාසය කෙබඳුද යන්න මෙහිදි නිරූපණය වේ.ටික වේලාවක් මෙලෙස තම ආහාර වේල සරිකර ගැනීමට මාන බලා සිටි මෝරා හදිසියේම ඈතට ඈදි යන අයුරුද මෙහි දැක්වේ.

Share this post with your friends!