මේ සවුදි තාත්තාගෙයි දුවගෙයි වැඩේ මොකක්ද කියලා බලන්න….

මෑතකදී සවුදි අරාබියේ කාන්තාවන්ට වාහන පැදවීමේ අයිතිය හිමි වුනා.ඒ වෙනස ඇත්තෙන්ම හොඳ වෙනසක්..මෙය කොකා කෝලා ආයතනයේ මහත් ඇගයිමට ලක්වුනා.ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් පුංචි වීඩීයෝවක් ද නිර්මාණය කොට තිබුනා.එහි දැක්වෙන පරිදි සවුදි තාත්තා කෙනෙක් තම දියණියට රිය පැදවීමට පුහුණු කිරීමට පටන් ගන්න ආකාරයක් තමයි දිස්වුනේ.දුව මුහුණු ආවරණය කොට ඇති හිජාබ් ඇඳුමත් සමඟ රිය අසුනේ සිටියත් එතරම් ආත්ම ශක්තියක් ඇති බවක් දැනුනේ නෑ..මුලින් බියකින් රිය පැදවුවත් අවසානයේ ඇය ජයග්‍රහණය කරනවා.එය ඇත්තටම ඉතා ලස්සනට නිමවා තිබෙනවා.

Share this post with your friends!