මේ වීඩීයෝවත් නොබලම බැරි විඩීයෝ ගනයට අයිති වන්නක්…..

ඉකුත් සඳුදා දිනදි මොස්කව් නගරය සිතා ගත නොහැකි අන්දමේ වැහි කුණාටුවකින් පිරී ගියා..එහි භායානක වීඩීයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විටත් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා..මෙම කුණාටුව නිසා ජීවිතක්ෂයට පත් ප්‍රමාණය 11ක් පමණ වනවා..ඒ වගේම විශාල පිරිසකට තුවාල සිදුවෙලා තියෙනවා..මෙය දශක ගණනාවකට පසු එරට මුහුණ දුන් විශාලම හා මරණීය කුණාටුවක් බවත් ඔවුන් හඳුන්වනවා.