මේ විස්මය ජනක කාඩ්බෝඩ් නිවස ගැන විස්තර ටිකක් කියවලම බලමුද?

කාඩ්බෝඩ් වලින් හැදුව නිවසක් වුවත් මේ පිළිබඳ කිසිම විටක අවතක්සේරුවෙන් හිතන්න එපා…ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි නිර්මාණත්මක නිමැවුම් කරුවන් පිරිසක් මෙම ගෙය සෑදුවා.මොවුන් ප්‍රබන්ධ කථා නිමැවුම් ආයතනයකට හිමිකම් කියනවා.1989 සිට පැවත එන මෙම ආයතනය විශේෂිත අභ්‍යන්තරයන්, ගෘහ භාණ්ඩ ලෝකය පුරා සිටින ඔවුන්ගේ ප්‍රේක්ෂක රසවතුන් උදෙසා නිමවනවා.මෙවර ඔවුන් එක්දිනකින් ශක්තිමත් නිවසක් ඉදිකිරීමේ කටයුත්ත නිමැවුවා.

“විකල් ගෙය” එනම් දවටන ලඳ ගෙය යන අර්ථයක් මෙම නිවසෙහි නමින් හැඳින්වේ.මෙය නිමවා ඇත්තේ කාඩ්බෝඩ් වලින් වුවද ශක්තිමත් ලෙස නිමවා ඇති බව නම් පැවසිය යුතුමය.මැෂින් යන්ත්‍රයක් මගින් 24 වාරයක් කරකවා නිමවන මෙහි සැකිල්ල ශක්තිමත් බවින් යුක්තය.ජලය කාන්දු නොවන ලෙස නිමවීමට ද මෙහි නිමවුම් කරුවන් සමත් වී තිබෙන අතර මෙහි අපේක්ෂිත පැවතුම් කාලය වසර 100කි. ඔබට සිතීමටවත් පුළුවන්ද? සැබැවින්ම අද්විතියයි නේ.

Share this post with your friends!