මේ විඩීයෝ එකත් බලන්නම වටින විඩීයෝ එකක්…

මේ තරුණයා මේ පෙන්වන්නේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් බෝට්ටුවක්…එකේ ආර් සී ට්‍රක් එකකුත් තියෙනවා..බලන්න මේ මැජික් එක මොකක්ද කියලා..මුළු ඇළ පුරාම මේ ට්‍රක් රථය ගමන් කරනවා.මේක නම් සුපිරිම මැජික් එකක් තමයි…කිව්වට වැඩක් නෑ..බැලුවනම් තමයි හොඳ….

Share this post with your friends!