මේ විඩියෝ එක සැබැවින්ම මිනිසුන්ගේ මෝඩකම ප්‍රදර්ශනය කරනවා..මම කියන්නේ බොරුද බලන්න……

අප එන්න එන්න වැඩිමල් භාවයට පත් වන විට අපගේ මොළය දියුණු වනවා..ඒත් සමඟම අප සමහරක් නොසිතා කරන අනුවණ ක්‍රියා වලින් වැලකි සිටිමට උත්සාහා කරනවා..නමුත් කිසි විටක අප විදුලි සෝපානයකට වතුර පිටින් ඩයිනෝසර ඇඳුමක් ඇඳ වෙස් වලාගෙන යාමට කල්පනා කරනවාද…?ඒකත් වැඩිමහල් අවූරුදු 35 ක් තරම් වන ජේසන් මැක්ඩොනල්ඩ්ගේ වයසට තරම් වැඩිවියට පත් වෙලා..උත්තරය සරලයි… මේ ජේසන් මැක්ඩොනල්ඩ් කියන පුද්ගලයා කරන මේ වැඩේ දැක්කම එහෙම මේ වගේ අමුතු මෝඩ වැඩත් වැඩිමහල් වුනාට කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔබට වැටහේවි..

Share this post with your friends!