මේ වඳුරු පැටව් දෙන්නා මොකක්ද කරන්නේ කියලා බලන්න..මේක කියවන්න..

මේ වීඩීයෝ එක මේ දිනවල සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹමින් ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබෙනවා.මිනිස් වේශයෙන් ඇඳගත්ත වඳුරු පැටව් දෙන්නෙක් අයි පෑඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා..අයි පෑඩ් එකක් කියන්නේ සුළු පටු කාරණාවක්ද? අනික් කාරණය නම් මෙයාලා මේක බොහොම අපූරුවට පාවිච්චි කරනවා..බලන්නකෝ මේ විඩීයෝ එක කොච්චර ශෝක්ද කියලා..

Share this post with your friends!