මේ වඳුරා කරන වැඩේ බලන්නකෝ……

මේ වඳුරා කරන වැඩේ නිසා පනිපිට් වල යතුරු පැදි කරුවෝ පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් වුනා.එයට හේතුව තමයි ඔවුන්ගේ යතුරු පැඳිවල පෙට්‍රල් කලඳක් නොමැතිවිම…මේකට වගකිවයුත්තා කවුද යන්නත් ඔවුන්ට සිතාගත නොහැකියි..හැබැයි මේකට වගකිවයුත්තා සොයා ගනිද්දී තමයි මේකට හාත් පසින්ම වෙනස් කෙනෙක්ව වැරදිකරු ලෙස හඳුනා ගන්න ලැබුනේ…ඒ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි..වඳුරෙක්..මෙයාව හොයාගත්තේ මඟ රැකගෙන ඉඳලා.මේ වඳුරා ඇවිල්ලා පෙට්‍රල් බොනවා.මේ වඳුරා දැන් ඒකට ඇබ්බැහි වෙලා…වෙන කිසි දෙයක් කන්න බොන්නේ නෑ !ඒකත් බලන්නකෝ මෙහෙමත් වඳුරෝ ඉන්නවාද කියලා.

Share this post with your friends!