මේ වගේ දේශපාලඟයින් ඉන්නවා නම් මොනවා කරන්න බැරිද?

මෙන්න මෙයාලා තමයි නියම වැඩ්ඩෝ..එක සැරේ වැඩ කීයක් කරනවාද?? ලැරිසා වෝටර්ස්..මෙයා ඔස්ට්‍රේලියාවල මන්ත්‍රීවරියක්..ඇය තමයි පාර්ලිමේන්තුවක ඉඳ තම කිරි කැරියාට කිරි දුන් පළමු දේශපාලඟවරිය..ඇය කිරිදෙන අතරවාරයේ තම කථාව ලබා දීමටත් අමතක කලේ නැහැ…සමාන්‍ය දිවි පෙවෙතක් ගත කිරීම අරමුණු කොට ගත් ඇය….ඇත්තෙන්ම යාවත්කාලීන සමාජයට කදිම ආදර්ශයක්..

Share this post with your friends!