මේ වගේ දේවල් හැමදාම බලන්න වෙන්නේ නෑ….

ඔබ නිවාඩුවක් ගතකරන්න පවුලේ අය සමග මුහුදු වෙරළකට ගිය මොහොතක දී විශාල හෙලිකොප්ටරයක් කඩන් වැටුනොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? මේ එහෙම අවස්ථාවක්. මොවුන් කීයටවත් සිතුවෙ නෑ අහසේ ගමන් කරමින් තිබුනු මෙම හෙලිකොප්ටරය මෙලෙස කඩන් වැටෙයි කියලා. එහි සිටි නියමුවා නම් පැරශූටයක් ආධාරයෙන් දිවි ගලවා ගත්තා.

Share this post with your friends!