මේ රෝල්ස් රෝයිස් කාර් එක ගිලගන්නේ මොකකින්ද බලන්න…කියවලම බලන්න….

රෝල්ස් රෝයිස් කාර් එකක උරුමක්කාරයෙක් වෙන්න ලැබෙනවා කියන එකත් මිනිසුන්ට එක්තරා අන්දමක සිහිනයක්.ඒත් පාරක මැදක තිබෙන විශාල සින්ක් හෝල් නැත්නම් සොරව් වළක් විසින් ගිල ගත්තා කිව්වොත් කාටද ඒක දරාගන්න පුළුවන්…කාර් වලට දැඩි සේ ඇළුම් කරන අයෙක්ට මේක කියෙව්වමත් හිතට දුකක් දැනෙන බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ!චීනයේ දී තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ!කාරයේ අයිතිකරු අනතුරකින් තොරව ජනේලයෙන් පැනගත් නිසා දිවි බේරාගැනීමට සමත් වුනා.රෝල්ස් රෝයිස් කියන්නේ ඉතාමත්ම මිල අධික කාරයක්.මේ අහඹු සිදුවීම නිසා ඩොලර් 7 52’000 පාඩුවක් තමයි අයිතිකරුට වුනේ!

Share this post with your friends!