මේ රොබෝ සුපවේදියා මගින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආහාර වේලක් සකසා ගත හැකිය…. මාරයිනේ!

ලෝකයේ ඇති දක්ෂ සූපවේදින් අතින් නිර්මානය වන කෑම ඔබේ නිවස තුලදීම පිළියෙල කරගැනීමට අවස්ථාවක් සැලසුනහොත් එය කෙතරම් අගනේද?එක්තරා තාක්ෂණික ආයතනයක් මගින් ඔබ කැමතිම ආහාර පාන පිළියෙල කර හැකි රොබෝ කෙනෙකු නිෂ්පාදනය කොට තිබෙනවා.සම්පුර්ණ ස්වයංක්‍රීය පාලනයකට නතු කොට ඇති මෙම රොබෝ සූපවේදියා නිර්මානය කොට තිබෙන්නේ ආහාර වට්ටෝරු අධ්‍යනය කොට ඒවා මගින් අතිදක්ෂ ලෙස ආහාර පිළියෙල කිරීමටයි.ආහාර පිසිමෙන් අනතුරුව පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතුද මෙම රොබෝ මගින්ම සිදු කර ගැනීමට හැකිවීම මෙහි ඇති සුවිශේෂිත්වයකි.මොලී නමින් හැඳින්වෙන මෙම රොබෝ සතුව විශාල ප්‍රමානයක ආහාර වට්ටෝරු ගබඩාවක් මතකයේ රැඳි ඇති බැවින් ඔබේ මුළුතැන්ගෙය තුල ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම කෑමක් පිළියෙල කරගැනීමට හැකි අතර ඔබට එම ආහාර පිසින ආකාරය පහදා දීමේ හැකියාවක්ද මෙම රොබෝ සතුය.මින් පසුව ඔබට ආහාර පිළිබඳ බියක් සැකක් ඇති නොකරගෙන ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආහාරයක් නිවසේදි පිළියෙල කරගත හැකි බව නම් කිව යුතුමය…………….

Share this post with your friends!