මේ රොකට් වගේ අත්වැස්ම මොකක්ද කියලා බලන්න…..සැබැවින්ම පුදුමාකාරයි……

විද්‍යුත් චුම්බක හාපූන තුවක්කුව නිපදවු පැට්‍රික් ප්‍රයිබ් ඔබට මතකද?ඔහු භායානක දේවල් නිමවීමේ අතිදක්ෂයෙකි.මෙවර ඔහු අයන් මිනිසා සතු වැනි ගිනිකෙලි පිට කරන අත් වැස්මක් නිර්මානය කර තිබෙනවා. මෙය රොකට්ටුවක් මෙන් වේගවත්..ඔබ මෙය බොරුවක් යයි සිතනවානම් එය සම්පුර්ණයෙන්ම වැරදියි.මෙවැනි තාක්ෂණික අංගෝපාංග නිමවීමට ඔහු අති දක්ෂකයෙකු වන අතර මෙය නැරඹිමෙන් පසු ඔබට සත්‍ය වැටහෙනු ඇත………

Share this post with your friends!