මේ රොකට්ටුවට වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක නම් ඔබ නැරඹිය යුතුමයි….

මෙම රොකට්ටුවේ නම ස්පේස් එක්ස්..ය. මෙහි පළමු මෙහෙයුම එක්සත් ජාතීන්ගේ හමුදාව මගින් සිදු කල අතර එය සාර්ථකත්වයට පත් විය..මෙම රොකට්ටුව පියාසර වීමට පටන් ගත් වහාම තවත් එක් රහස් ෆැල්කොන් නැමැති සැටලයිට් එකක් මෙය පිළිබඳ විමසිලිමත් විය.හැබැයි මේ ෆැල්කොන් නවය කරන දේවල් නම් හිතා ගන්නවත් බැරි වේවි..මම මේක මෙහෙම කියනවාට වඩා ඔබ මේක නැරඹුවානම් මෙම සැටලයිට් එකේ හා රොකට් එකේ වැඩ බලා ගන්න තිබ්බා..

Share this post with your friends!