මේ රියැදුරා නම් කිසිදු දෙයකට දශමයකවත් බියක් නැති හැඩයි… බලලම ඉන්නකෝ….කාරණය මොකක්ද කියලා……

ඔබ නම් මේ වගේ දුර්වල අඩිතාලමකින් ගමන් කිරීමට නිසැකවම දෙවරක් සිතන බව නම් නොඅනුමානයි…නමුත් එක් බිය නොමැති රියැදුරෙක් විශාල ට්‍රක් රථයක් කිසිඳු බියකින් තොරව මෙම පාලමෙන් ගෙන යාමට කටයුතු කළා…මෙම වාහනයේ බර හා මේ පාලමේ ඇති අබලන් තත්වය මත මෙය සැලකිය යුතු මෙන්ම අවධානම් කාර්යයක්ද වෙනවා..මෙය තායිලන්තයේ පිහිටා ඇති පාලමක්….කරදරයකින් තොරව ගමනාන්තය කරා ලං වුවත් ඇත්තෙන්ම ඔහුගේ වාසනාවත් මෙයට බලපාන්නට ඇති…..

Share this post with your friends!