මේ රැකවලාට යන්න දෙන්නේ නැතුව තියන් ඉන්නේ කවුද බලන්න……

ඉතා ප්රණීත උණ බට ලබා දෙන තම ස්වාමියාගේ සෙනෙහසින් මිදීමට අකමැතිව ඔහුගේ පයේඅහි එල්ලෙමින් සෙනෙහස දක්වන මෙම පැන්ඩා මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල ලැවි ගින්නක් වී හමාරය.මෙම හදවත උණුසුම් වන විඩීයෝව අපට හමුවන්නේ චීනය තුල පැන්ඩන් ගේ රැකවරන මධ්යස්ථානයකදීය.තමා රැක බලා ගන්නා අයට සතුන් කෙතරම් ලැඳිකමක් කැමැත්තක් දක්වයිද යන්න මෙයින් සනාථ වේ.මෙහි දැක්වෙන හුරුබුහුටි පැන්ඩා තමාට උණ බට ලබාදෙන තමා රැකගන්නා ස්වාමියාගේ පයේ එල්ලෙමින් ඔහුට ආදරය කරන අයුරු දැකීමද හදවත උණුසුම් කරයි.පැන්ඩා වරුන් මෙලෙස උණ බට ආහාරය පටන් ගන්නේ ඉපදි මාස 6ක් ගතවුවාට පසුය.මෙම පැන්ඩා පැටවුන්ට වයස අවුරුදු 2ක් පමන වන තෙක් උන්ව මවගේ ඇකයේ රඳවා තිබේ.මොවුන් කිලෝ 40ක පමන හොඳ බරකින් යුක්ත වු විට මොවුන්ව රැකවලුන්ගේ බාරයේ තබමින් පෝෂනය කිරීම සිදු කෙරේ. මේ දක්වන සෙනෙහස දකින විට පැන්ඩා රැකවලුන් සතු රැකියාව වඩාත්ම තෘප්තිමත් රැකියාව යයි හැඟේ…..

Share this post with your friends!